Visar alla 12 resultat

115kr

För mätning av densiteten i saltvatten. Längd 17.5 cm.

OUTLET
1.998kr

Elektronisk styrsystem av Co2-halten.

149kr

Kolsyra behöver växterna för att växa optimalt. Levereras med långtids indikator för fastsättning på insidan av akvarierutan. Räcker till ca 60 mätningar. (OBS. Det kan ta en timme att få rätt färg i vätskan).

189kr

50 Mätstickor för snabb och enkel kontroll av en rad olika värden i akvariet. Ph, Kh, Gh, NO2 och NO3. Fungerar i sötvatten och damm. Information: Klicka här

169kr

För mätning av ammonium och ammoniak. Det relativt ofarliga ammonium ändrar skepnad till det betydligt giftigare ammoniak när pH-värdet stiger. Detta kan även skapa syrebrist. Som första åtgärd sänker man pH-värdet, för att sedan tillsätta Sera Ammovec.

189kr

För mätning av järnhalten i akvariet.

299kr

För mätning av Gh, Ph, Kh och NO2. Varje flaska innehåller 15 ml och räcker till mellan 25 och 50 tester beroende på vilken docering som används. Information: Klicka här

139kr

Nitrat är slutprodukten vid nedbrytningen av kvävehaltiga föroreningar. Höga halter skadar inte bara balansen i akvariet utan även fiskarna. Växter tar upp nitrat i form av gödning.

129kr

För mätning av den giftiga nitriten. Nitrit kommer av att bakterier bryter ner ammonium till nitrit för att sedan skapa nitrat. Stadiet nitrit är ett farligt blodgift, vanligt i akvarier som är nystartade. Tillsätt Sera Nitrivec för uppbyggnad av nedbrytningsbakterier.

89kr

Kontrollerar karbonathårdheten i alla vatten. Bra värden för ett sällskapsakvarium är 5-10 kH, något högre i saltvatten samt i malawi- och tanganyikaakvarier. Information: Klicka här

89kr

Ett av det viktigaste värdena vi kan mäta i akvariet. För mätning av de fria vätejonerna. Fler joner ger ett surare vatten (lägre pH). pH 7 neutralt, högre värde=basiskt vatten. Växter trivs i intervallerna 6.3 – 6.9. Information: Klicka här