Endast ett sökresultat

OUTLET
199,00kr

För mätning av densiteten i saltvatten. Enkel att använda. Gjord för varmvattensakvarium, +- 0,001 specific gravityunits. Från 1.000 – 1.030. 1 – 40 Salinity ppt.