Visar alla 12 resultat

169,00kr

Silicat främjar tillväxten av kiselalger i söt- och saltvattensakvarier. Sera Silicate Clear binder enkelt upp silicat och levereras med filterpåse. Skölj filtermaterialet under rinnande vatten i filterpåsen före användning och aktiverad silicat placeras överst i filtret. Verksamt upp till tre månader beroende på silicat nivå. 500 g för akvarium upp till 400 liter. Silicatnivåer över [...]

129,00kr

Siporax är en unik produkt som skapar optimala nedbrytningsförhållanden i innerfilter, ytterfilter, droppfilter och dammfilter. 1 liter Siporax filtrerar 200 liter vatten. Rörens konstruktion gör att även nitratnedbrytande bakterier trivs. liter Siporax motsvarar 34 liter keramiskt filtermaterial 1 liter Siporax har en filtreringsyta på 270 m2. Information: Klicka här

169,00kr

Sera Phosvec Granulat eliminerar fosfat enkelt och säkert med långtidseffekt. Den viktiga växtnäringen fosfat behövs bara i små mängder. Tillförsel av fosfat i större mängder orsakar oftast algproblem. Rekommenderas till växtlösa akvarier ! Bruksanvisning: lägg en filtermaterialpåse i filtret så att det är skyddat för grov nedsmutsning. Beroende på akvariestorlek och vattenbelastning förblir granulatet aktivt [...]

89,00kr

Torvgranulat avger värdefull humussyra och spårelement i akvariet, Sänker pH och kH och håller pH-värdet svagt surt. Får fiskar från tropiska svartvatten att trivas. Motverkar tillväxt av svamp, skadliga bakterier och alger. Information: Klicka här

79,00kr

Starkt absorberande, tar upp missfärgningar, gifter och utfällningar. Fritt från fosfater. 250 gram räcker till 250 liter sötvatten och 125 lit saltvatten. Aktiv verkan i c:a 6 veckor. Används ej under medicinering. OBS. spola kolet väl under varmt kranvatten innan användningen ! Information: Klicka här

43,00kr

Filtermaterial för stora kraftiga ytterfilter och dammfilter. Grovfiltrerar vattnet biomekaniskt. Placeras innan det biologiska filtermaterialet. Även lämpligt som leksubstrat och gömställe för yngel. Information: Klicka här

129,00kr

Ren perlonvadd för luftdrivna hörnfilter och för tunnt övre lager i ytterfilter. Mycket goda egenskaper som partikelfilter.

199,00kr

Siporax är en unik skrovlig glasrörsprodukt som skapar de mest optimala nedbrytningsförhållandena i innerfilter, ytterfilter, droppfilter och dammfilter. 1 liter Siporax filtrerar 200 liter vatten. Rörens konstruktion gör att även nitratnedbrytande bakterier trivs. 1 liter Siporax motsvarar 34 liter keramiskt filtermaterial 1 liter Siporax har en filtreringsyta på 270 m2. Information: Klicka här

45,00kr

Trasselliknande filtermaterial som ger bra volym åt filtermaterialet. Kan även användas som leksubstrat vid fiskodling. Information: Klicka här

69,00kr

Ren perlonvadd för luftdrivna hörnfilter och för tunnt övre lager i ytterfilter. Mycket goda egenskaper som partikelfilter.

35,00kr

Ren perlonvadd för luftdrivna hörnfilter och för tunnt övre lager i ytterfilter. Mycket goda egenskaper som partikelfilter.

98,00kr

Biomekaniskt filtematerial av keramikrör. De stora hålen i rören gör att nyttiga syrekrävande nedbrytningsbakterier får bra fäste och att vattengenomströmmningen inte stoppar upp pga igensättning av smuts. Placeras vid vatteninloppet i filtret. Information: Klicka här