Visar 1–12 av 15 resultat

115kr

För mätning av densiteten i saltvatten. Längd 17.5 cm.

149kr

Kolsyra behöver växterna för att växa optimalt. Levereras med långtids indikator för fastsättning på insidan av akvarierutan. Räcker till ca 60 mätningar. (OBS. Det kan ta en timme att få rätt färg i vätskan).

189kr

50 Mätstickor för snabb och enkel kontroll av en rad olika värden i akvariet. Ph, Kh, Gh, NO2 och NO3. Fungerar i sötvatten och damm. Information: Klicka här

169kr

För mätning av ammonium och ammoniak. Det relativt ofarliga ammonium ändrar skepnad till det betydligt giftigare ammoniak när pH-värdet stiger. Detta kan även skapa syrebrist. Som första åtgärd sänker man pH-värdet, för att sedan tillsätta Sera Ammovec.

189kr

För mätning av järnhalten i akvariet.

299kr

För mätning av Gh, Ph, Kh och NO2. Varje flaska innehåller 15 ml och räcker till mellan 25 och 50 tester beroende på vilken docering som används. Information: Klicka här

65kr

100 ml. För inställning av elektronisk Ph-mätare.

149kr

För mätning av kopparhalten i akvariet eller ledningsvattnet. Viktigt vid användning av preparat som ex. Sera Oodinopur.

129kr

Mäter kalciumhalten. Information: Klicka här

169kr

Höga halter av fosfat gynnar algtillväxten. I sötvatten skall ej halten ligga över 1mg/liter. Saltvatten är ännu känsligare med ett rek värde på max 0,1mg/l. Ett bra sätt att sänka värdet är att plantera mer växter och göra ett delvattenbyte.

139kr

Nitrat är slutprodukten vid nedbrytningen av kvävehaltiga föroreningar. Höga halter skadar inte bara balansen i akvariet utan även fiskarna. Växter tar upp nitrat i form av gödning.

129kr

För mätning av den giftiga nitriten. Nitrit kommer av att bakterier bryter ner ammonium till nitrit för att sedan skapa nitrat. Stadiet nitrit är ett farligt blodgift, vanligt i akvarier som är nystartade. Tillsätt Sera Nitrivec för uppbyggnad av nedbrytningsbakterier.