Visar 1–12 av 23 resultat

esha, easylife, ultralife, happy-life, aquatic nature, hobby, tetra

119kr

Eliminerar alla sorters alger. Skadar inte akvarieväxter, säkert för fiskar och filter. Effektivt mot trådalger, skäggalger, slemalger, svarta alger, grönalger, svävalger och tusentals andra arter. Räcker till 300 liter.

49kr

Revolutionerande vattenberedningsmedel. Räcker till 300 liter akvarievatten. Stimulerar Bio-filteraktiviteten. Håller vattenkvalitén stabil. Tar bort klor, tungmetaller, ammonium och kemikalier.Binder upp rester av fiskmedicin. Motverkar och bekämparalger. Bromsar uppbyggnaden av fosfat och nitrat m.m.Används med fördel för den som vill odla fisk,Ökar lekvillighet samt yngeltillväxtenFungerar i söt & saltvatten Viktigt: Vattenberedaren skall alltid jobbat klart före man tillsätter […]

489kr

En revolutionerande produkt som kan användas i alla former av saltvatten. Skadar inte koraller eller invertebrater. Dödar de röda slemalgerna direkt. Räcker till 400 lit.  

95kr

Effektivt medel speciellt mot blågröna alger (cyanobakterier). Även sporerna avlägnas så att inga nya alger bildas. Byt först ut 1/3 av akvarievattnet – skaka om flaskan väl före användning – tag bort aktivt kol ur akvariefiltret samt koppla bort eventuell UV-lampa. Docering 12.5 ml/100 lit/vecka. Räcker till 2000 lit.

169kr

Effektivt medel speciellt mot blågröna alger (cyanobakterier). Även sporerna avlägnas så att inga nya alger bildas. Byt först ut 1/3 av akvarievattnet – skaka om flaskan väl före användning – tag bort aktivt kol ur akvariefiltret samt koppla bort eventuell UV-lampa. Docering 12.5 ml/100 lit/vecka. Räcker till 4000 lit.

145kr

Blue Exit motverkar blåalger eller slemalger (cyanobakterier) i sötvattensakvarier. Dosering: 10 ml/80 lit/dag i 5 dagar. Cyanobakterierna försvinner inom 10 dagar efter avslutad behandling. Byt ej vattnet från första doseringsdagen och några veckor framåt. Förebyggande behandling: 10 ml/80 lit/vecka.

229kr

Blue Exit motverkar blåalger eller slemalger (cyanobakterier) i sötvattensakvarier. Dosering: 10 ml/80 lit/dag i 5 dagar. Cyanobakterierna försvinner inom 10 dagar efter avslutad behandling. Byt ej vattnet från första doseringsdagen och några veckor framåt. Förebyggande behandling: 10 ml/80 lit/vecka.

95kr

Blue Exit motverkar blåalger eller slemalger (cyanobakterier) i sötvattensakvarier. Dosering: 10 ml/80 lit/dag i 5 dagar. Cyanobakterierna försvinner inom 10 dagar efter avslutad behandling. Byt ej vattnet från första doseringsdagen och några veckor framåt. Förebyggande behandling: 10 ml/80 lit/vecka.

229kr

AlgExit bekämpar grönalger såsom skägg-, pensel- och trådalger i sötvattensakvarium. AlgExit är ofarligt för fiskar, kräftdjur och växter. Dosering 10 ml/100 lit /vecka i fyra veckor. Denna period kan förlängas om algerna eller sporerna fortfarande finns kvar. Förebyggande dosering: 5 ml/100 lit/varannan vecka. Ta bort aktivt kol före behandling ! Endast för användning i sötvattensakvarium […]

145kr

AlgExit bekämpar grönalger såsom skägg-, pensel- och trådalger i sötvattensakvarium. AlgExit är ofarligt för fiskar, kräftdjur och växter. Dosering 10 ml/100 lit /vecka i fyra veckor. Denna period kan förlängas om algerna eller sporerna fortfarande finns kvar. Förebyggande dosering: 5 ml/100 lit/varannan vecka. Ta bort aktivt kol före behandling ! Endast för användning i sötvattensakvarium […]

95kr

AlgExit bekämpar grönalger såsom skägg-, pensel- och trådalger i sötvattensakvarium. AlgExit är ofarligt för fiskar, kräftdjur och växter. Dosering 10 ml/100 lit /vecka i fyra veckor. Denna period kan förlängas om algerna eller sporerna fortfarande finns kvar. Förebyggande dosering: 5 ml/100 lit/varannan vecka. Ta bort aktivt kol före behandling ! Endast för användning i sötvattensakvarium […]

195kr

För borttagning av tråd- och penselalger, ofarlig för fisk och plantor samt preparatet påskyndar/reparerar även den aeroba nedbrytningsprocessen. Docering: 25 ml/vecka/100 lit i 4 veckor.